Deutsch
logo


kuva1


Kulttuurinen pätevyys


Viestintä on se osa ihmisen toiminnasta, joka on eniten riippuvainen kansallisesta kulttuurista, ja samalla se alistuu myös voimakkaasti kaikenlaisiin kulttuurisiin vaikutuksiin johtaen kommunikaation ja kulttuurin erottumattomuuteen. Kulttuurinen pätevyys merkitsee, että ei riitä kieliopin ja sanaston osaaminen, vaan täytyy osata toimia vieraalla kielellä. Vain tämä taito takaa kitkattomat ensiaskeleet kv-markkinoille lähtiessä ja mahdollistaa tuottoisia ja pysyviä asiakaskontakteja jo alusta asti. Kulttuurinen pätevyys on kv-liiketoiminnassa markkinoinnin oikotie.