Deutsch
logo


kuva4

Virtaa kansainväliseen liiketoimintaan


Oy Macalka Consultant AG tarjoaa ensisijaisesti pk-yrityksille, jotka pyrkivät saksan- tai suomenkielisille markkinoille, kulttuurisesti pätevää viestinnän ja yritysviestinnän sekä asiakaskeskeisen palveluliiketoiminnan osaamista yritysasiakkaan haluamassa muodossa ja laajuudessa, kirjallisesti sekä suullisesti: Kääntäminen, tulkkaus, neuvottelut, sopimusten tarkistus, potentiaalisien asiakkaiden etsintä, tapaamiset, messu- ja matkajärjestelyt, markkinakatsaukset, SWOT-analyysit, B2B-viestintä sekä viestintä-suunnitelmat, asiakastieto, asiakastuntemus, Customer Relation Management (CRM) ja Customer Experience Managemnet (CEM) yksittäisinä toimeksiantoina tunti- ja riviveloituksella tai projektiluonteisina kokonaisuuksina yhteiseltä sopimuspohjalta.